ข้อดีในการเช่าพัดลม

ข้อดี เช่าพัดลม

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้มีการลงทุน และการส่งออกลดลง จนเกิดผลกระทบทำให้การจ้างงานลดลงด้วย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้มีราคาแพงขึ้น เพราะเหตุปัจจัยเหล่านี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการ ควรหันมา เช่าพัดลม ไอน้ำ ไอเย็น และพัดลมเพื่อ ใช้ในอุตสาหกรรมจะดีกว่าการซื้ออย่างแน่นอน เรามาดู ข้อดี เช่าพัดลม กันดีกว่าครับ

ข้อดี เช่าพัดลม

ในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน มีรูปแบบการให้บริการเช่าทรัพย์สิน เช่าเครื่องมือ เช่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจการมากมาย ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาบางประการให้กับกิจการต่างๆ  ดังนี้

 1. ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เอามาใช้งาน
 2. ปัญหาความล้าสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์
 3. ปัญหาการดูแลทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง การไม่มีอุปกรณ์ใช้งานระหว่างซ่อม
 4. ปัญหาเงินลงทุน ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการจะเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องสินค้า สำนักงาน พนักงาน ค่าเช่าค่ามัดจำสถานประกอบการร้านค้า เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

การเช่าพัดลมดีกว่าการลงทุนซื้อแน่นอน เพราะแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยมีข้อดีหลายประการ อย่างเช่น

 1. ใช้เงินลงทุนน้อยในการเริ่มต้น ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นมากกว่า
 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน ทำให้ประเมินรายรับและกำไร-ขาดทุนได้ชัดเจน
 3. เริ่มต้นได้ง่าย ขยายธุรกิจและปรับเปลี่ยนไอเดียก็ง่าย ทำให้วางแผนธุรกิจได้ง่าย
 4. ไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าอะไหล่ในการซ่อมบำรุง
 5. เช่าใช้งานเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องมีภาระในการจัดเก็บ ดูแล เมื่อไม่ต้องใช้
 6. มีเครื่องมืออุปกรณ์ทดแทนให้ใช้งานระหว่างการซ่อมบำรุง หรือ มีเครื่องใหม่ใช่แทนเครื่องที่เสีย
 7. สามารถทดลองใช้งาน เพื่อพิจารณาความจำเป็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดภาระเครื่องมืออุปกรณ์เกินจำเป็น หรือใช้งานไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้วการเช่าน่าจะดีกว่าการซื้อพัดลมอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าการเช่าจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สูงกว่า แต่ก็แลกมาด้วยความสะดวก เงินลงทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งยังทำให้เห็นภาพธุรกิจได้ชัดเจน ในแง่ของค่าใช้จ่าย กำไร-ขาดทุน ซึ่งกิจการอาจเริ่มต้นด้วยการเช่า เพื่อเป็นการทดลองตลาด หากธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี จึงค่อยลงทุนซื้อเพื่อขยายกิจการต่อไป

ติดต่อสอบถาม เช่าพัดลม ได้ที่นี่
เบอร์โทร : 088-932-7212
IDLINE : 0889327212
FACEBOOK : พัดลมไอน้ำพัดลมไอเย็น